Sporing

Kornet til våre melprodukter kommer fra utvalgte gårder i våre omkringliggende bygder.

sandnes gardGården Sandnes Store er en økologisk gård og produserer høy, grass, korn og ved. Gården ligger idyllisk på Kaupang i Larvik, kjent for sine naturreservater og rike historiske grunn som går helt tilbake til vikingens tid. Besetningen består i dag av 100 sauer som får til sammen ca. 200 lam pr. år. Gården blir drevet av en familie på fire som disponerer 550 mål.

Adresse: Sandnes Store gård

Kvelde Mølles Hvetemel Økologisk er produsert av hvete fra Sandnes Gård.

 
voyen gardVøyen Gård er en gård fra yngre jernalder på Nes, Romerike. Gården var kirkegods fra ca. 1350 til 1810 blant annet under klosteret på Hovedøya. Gården er en rendyrket korngård, arealet er fordelt på 70% konvensjonell og 30% økologisk.

Dagens eier, Haagen Blakstad, tok over gården i 1993. I løpet av disse årene har gården gått igjennom en stor forandring som gjenspeiler utviklingen innen landbruket og Haagens interesse for en spesialisert kornproduksjon.

Adresse: Vøyen Gård, 2160 Vormsund

Kvelde Mølles Spelt Sammalt Økologisk og Speltmel Økologisk er produsert av hvete fra Vøyen Gård.

 mo gardMo Gård i Sandefjord omfatter over 1200 dekar dyrket mark i søndre Vestfold. Gårdens historie går tilbake til 1600- tallet og dyrkingen skjer på den fruktbare morenejorden som ligger mellom Vestfold-raet og Skagerak. Disse områdene har de beste klimatiske forhold for dyrking av mathvete i Norge og det har trolig vært drevet jordbruk her i flere tusen år.

Mo Gård produserer årlig ca 650 tonn kvalitetskorn der spesialiteten er mathvete og såkorn. For å sikre best mulig kornkvalitet er gårdens dyrkingssystem, maskiner, utstyr og bygninger tilpasset effektiv dyrking, høsting, tørking og lagring.

Husk at bynært jordbruk er ditt nærmeste spiskammers! 

Kvelde Mølles Hvetemel, Hvetegrøpp og Pastamel er produsert av hvete fra Mo Gård.